Електронни книги * Electronic books * Електронски книги

Quality Control Checkpoints (QCC_ver_1_eng)

Вижте нашите резултати (See our results):

Quality Control Checkpoints (QCC_ver_1_eng)

Можете да изтеглите стратегията от тук:

 

Annex-1-QCC-Checklist-_ver-1_intro_sheets_1-9

Можете да изтеглите стратегията от тук:

 

Building international competetiveness of the textile companies in the cross border region MK-BG Interreg_Results_CD

Вижте нашите резултати (See our results):

Building international competetiveness of the textile companies in the cross border region MK-BG Interreg_Results_CD

Можете да изтеглите стратегията от тук:

 

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ВИЗИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА БРАНД НА РЕГИОНА

Вижте нашата:

КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА РЕГИОНАЛНА ВИЗИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА БРАНД НА РЕГИОНА

Можете да изтеглите стратегията от тук: