Дейности по проекта

Заключителна пресконференция по проект 2007CB16IPO007-2012-3-008

zpk 2016

На 22.01.2016 г. в Кюстендил се проведе заключителна пресконференция по проект

2007CB16IPO007-2012-3-008,

на която екипът по проекта представи изпълнените дейности и постигнати резултати и запозна широката общественост с финансиращата програма и финансовия принос на ЕС.

Прес съобщение за събитието може да изтеглите от тук!

Пет български и четири македонски компании от Бранш Текстил и облекло представиха свои колекции на 28 ноември (събота) в галерия "Безистен" в Щип, Македония Събитието бе част от Форум за развитието на бранш Текстил и облекло от двете страни на границата,

Водеща организация:Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип

Партньор: Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” Кюстендил

Проект: 2007CB16IPO007-2012-3-008„Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности”

ДБФП:РД-02-29-226/25.07.2014

Пет български и четири македонски компании от Бранш Текстил и облекло представиха свои колекции на 28 ноември (събота) в галерия "Безистен" в Щип, Македония

Събитието бе част от Форум за развитието на бранш Текстил и облекло от двете страни на границата, който се преведе в рамките на трансграничния проект 2007CB16IPO007-2012-3-008 "Укрепване на капацитета на текстилната индустрия в граничния регион чрез обучение на добри практики и прилагане на промоционални дейности", който Браншовата организация за текстил и облекло от България изпълнява съвместно с Текстилна търговска асоциация-Текстилен клъстер Щип, Македония. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония.

Свои колекции представиха българските фирми: ВИТАЛ - Кюстендил, ПИРОС - Сандански, ТПК НОВ СВЯТ - Благоевград, МАРТЕКС - Дупница и СИЛВЪР ДЕЙ - Самоков и македонските фабрики АСТИБО ФЕШЪН ГРУП, АМОР, КУЛИ и ЛАРС.

Целта на инициативата бе да се подобри имиджа на текстилната промишленост чрез съвместно представяне на колекции на текстилни фирми от България и Македония пред широка публика. Събитието бе уважено от представители на държавни и образователни институции, сродни организации, фирми и гости. В продължение на тези промотиращи сектора събития се предвижда и разработване на регионална марка/бренд на сектора от трансграничен регион Българи-Македония за излизане на външни пазари.

 

11048697 848950101869039 6264794760689787957 n
11232274 848954465201936 456944172441707714 n
12274627 848956068535109 8956025160712508377 n
12278931 848952401868809 368382594505365020 n
12294791 848955425201840 7410791064810879528 n
12295492 848950578535658 6669551558920781747 n
12308354 848951535202229 8711225430968891774 n
12311146 848952748535441 5327769381265531564 n
12311321 848952751868774 319872378913962162 n
12313768 848950585202324 6626991946028181797 n
12321469 848954855201897 8818433791286058391 n

 

Сдружение "Браншова организация за текстил и облекло" организира двудневен форум в Кюстендил

Водеща организация:Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип

Партньор: Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” Кюстендил

Проект: 2007CB16IPO007-2012-3-008„Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности”

ДБФП:РД-02-29-226/25.07.2014

Сдружение "Браншова организация за текстил и облекло" организира двудневен форум в Кюстендил

(14/15 ноември 2015 г.)

Сдружение "Браншова организация за текстил и облекло" организира двудневен форум в Кюстендил

В конферентната зала на парк-хотел Кюстендил се проведе двудневен форум 14 – 15 ноември, организиран от Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло“ – Кюстендил.

Сдружението е партньор по проект „Укрепване на капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион, чрез обучение на добри практики и прилагане на промоционални дейности“, финансиран с подкрепата на ЕС, чрез Програмата за ТГС България – Македония в партньорство с Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер, Щип, Македония. Събитието откри изпълнителният директор на Браншовата организация Йордан Беловодски и даде думата на зам.-областният управител на област Кюстендил Силвия Велкова. Тя в качеството си на представител на държавната власт увери присъстващите, че на ниво регион Областна администрация, използвайки всички налични ресурси като институция не само ще наблюдава, но и ще подпомага общите цели по програмата за ТГС. Официални гости на срещата бяха още зам.-кметът на Община Кюстендил Светослав Василев, началникът на Митническо бюро – Кюстендил Костадин Шумантов и основния лектор проф. д-р Боян Дуранкев - Декан на катедра „Маркетинг“ на УНСС. Присъстваха представители на фирми и експерти от България и Македония, които имат отношение към развитието на бранша. В двудневната програма се обсъждат възможности за създаване на регионален бранд в бранша и се обменят добри практики. Във връзка с лоялната конкуренция и предизвикателствата пред развитието на фирмите от текстилния бранш представителите се запознават с пазарните характеристики на трансграничния регион. На форума се разгледа и Стратегията за промотиране на сектор „Текстил и облекло“ в трансграничния регион България – Македония, включваща целите, силните и слаби страни на сектора, както и заплахите. На 28 ноември ще се проведе следващата среща, която ще бъде в град Щип, Македония, където е съсредоточено текстилното македонско производство, предвижда се и ревю, на което фирмите ще представят новаторството си. 

Обучение на тема “Онлайн търговия и управленски умения в бранш Текстил и облекло”

Водеща организация:Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип

Партньор: Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” Кюстендил

Проект: 2007CB16IPO007-2012-3-008„Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности”

ДБФП:РД-02-29-226/25.07.2014

Обучение на тема "Онлайн търговия и управленски умения"

(17/18 октомври 2015 г.)

На 17-18 октомври 2015 г. в гр. Кюстендил се проведе обучение на тема „Онлайн търговия и управленски умения” с участието на представители на 30 фирми от бранш „Текстил и облекло” от България и Македония.

По време на обучението присъстващите имаха възможност да се запознаят с възможностите за онлайн търговия в България и извън граница. Бяха разгледани предимствата и недостатъците при подобен род търговия, като специално внимание бе обърнато на специфични моменти като поддържане на складови наличности, условия за доставка, връщане и замяна и т.н.

Втората част от обучението включваше теми за повишаване на управленските умения като работа в екип, вземане на решения, решаване на конфликти и т.н. Целта на обучението бе да помогне на обучаемите да се справят с ежедневните си задължения на ръководители на екипи, като им даде базови познания в областта на екипите и екипната съвместимост, ролите и комуникацията в екипа, мотивацията, възлагането на задачи и контролирането на тяхното изпълнение, подпомагането на членовете на екипа за изпълнение на задачите; управление на времето и планиране на задачите; решаване на конфликти и др.

С цел осигуряване на по-висока степен на усвояване и прилагане в практиката на новите знания и умения по време на обучението бяха използвани различни методи на обучение като игри, групови задачи и др.

Обучението се проведе в рамките на проект „Укрепване на капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и прилагане на промоционални дейности'', финансиран с подкрепата на ЕС чрез Програма за ТГС България-Македония и изпълняван от Браншова организация за текстил и облекло и Текстилна търговска асоциация- Текстилен клъстер Щип, Македония.

2015-10-18 1
2015-10-18 2
2015-10-18 3
2015-10-18 4

 

Обучение на тема "Управление на качеството" (03/04 октомври 2015 г.)

Водеща организация:Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип

Партньор: Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” Кюстендил

Проект: 2007CB16IPO007-2012-3-008„Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности”

ДБФП:РД-02-29-226/25.07.2014

Обучение на тема "Управление на качеството" (03/04 октомври 2015 г.)

В рамките на проект за трансгранично сътрудничество между Македония и България „Укрепване на капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и прилагане на промоционални дейности”, финансиран с подкрепата на ЕС чрез Програма за ТГС България-Македония се проведе втората програма за повишаване на капацитета между фирми-членове на "Браншова организация за текстил и облекло" от Кюстендил и текстилни компании - членки на ТТЗ-Текстилен клъстер от Македония. Срещата бе осъществена на 03 и 04 октомври 2015 г. в гр. Щип, Македония.

В рамките на събитието, като една от планираните дейности по проекта, се проведе обучение на тема "Управление на качеството". Лектори на обучението бяха консултанти на компанията PLANUMCONSULTING. Целта на проведеното обучение бе да се разгледат всички аспекти на качеството, както по отношение на производството, така и по отношение на управлението на фирмите от бранш Текстил и облекло от двете страни на границата. Бяха разгледани добри практики, демонстриращи успешно управление на качеството в бранша.

В рамките на срещата бе посетена и текстилната фабрика Фермактекс, Щип, на която управителя на фирмата Г-жа Елвира Николова направи кратка презентация за условията на работа в компанията и посетителите можеха да се запознаят с капацитета, цялостната организация на производството и всеки отделен участък от него, както и да обменят опит и мнения.

2015 10 03-04 1
2015 10 03-04 2
2015 10 03-04 3
2015 10 03-04 4
2015 10 03-04 5

Обучение на тема "Планиране на производство - развитие на управленски умения за ефективно производство"

Водеща организация:Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип

Партньор: Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” Кюстендил

 

Проект: 2007CB16IPO007-2012-3-008„Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности”

ДБФП:РД-02-29-226/25.07.2014

 

Обучение на тема "Планиране на производство - развитие на управленски умения за ефективно производство" (28/29 март 2015 г.)

В рамките на проект за трансгранично сътрудничество между Македония и България „Укрепване на капацитета на текстилната индустрия в граничния регион чрез обучение на добри практики и прилагане на промоционални дейности'', финансиран с подкрепата на ЕС чрез програма за ТГС България-Македония се проведе първата работна среща между фирми-членове на "Браншова организация за текстил и облекло " от Кюстендил и текстилни компании - членки на ТТЗ-текстила клъстер от Македония. Срещата бе осъществена на 28 и 29 март 2015 г. в гр. Берово.

В рамките на събитието, като една от планираните дейности по проекта, се проведе обучение на тема "Планиране на производство - развитие на управленски умения за ефективно производство". Лектори на обучението бяха консултанти на компанията PLANUMCONSULTING.

В рамките на срещата бе посетена и текстилната фабрика Полотекс от Берово, на която собственикът на фирмата направи кратка презентация за условията на работа в компанията и посетителите можеха да се запознаят с капацитета на производство, цялостната организация на производството, и всеки отделен участък от производството, както и да обменят опит и мнения.

Целта на тази първа среща бе да се обменят опит и добри практики между фирми от България и Македония в посока на взаимно сътрудничество, пласмент на продукти и съвместно излизане на външни пазари. Целта на обучението е да се засилят възможностите на компаниите от двете страни на трансграничния регион, въвеждайки нови принципи на организация и планиране на производството, следене на потока на стоки по етапи на довършителни работи и правилно управление на качеството.

“Запознаване с принципите и добри практики от приложението на международни стандарти в бранш Текстил и облекло”

Водеща организация:Текстилна търговска асоциация – Текстилен клъстер Щип

Партньор: Сдружение „Браншова организация за текстил и облекло” Кюстендил

Проект: 2007CB16IPO007-2012-3-008„Укрепване капацитета на текстилната индустрия в трансграничния регион чрез обучение на добри практики и реализиране на промоционални дейности”

ДБФП:РД-02-29-226/25.07.2014

2-дневно обучение

Запознаване с принципите и добри практики от приложението на международни стандарти в бранш Текстил и облекло

16-17.05.2015 г.

хотел „Рила”, Дупница, България

За повече информация: 078 550850 или Е-mail: botoyb@abv.bg

Useful relationships