За проекта

programa bg mk 2014 20

Проект "Модерната текстилна индустрия като привлекателна кариера за младите поколения и допринася за икономическото развитие и социалния просперитет на трансграничния регион"

Партньори по проекта:
Сдружение Браншова организация за текстил и облекло (БОТО), Република България
Текстилно Търговско Сдружение -Текстилен клъстер, Република Македония

Цел на проекта: Подобряване на конкурентоспособността на регионалните предприятия.

Резултати от проекта: Проектът ще подобри имиджа на текстилната индустрия в региона, ще подпомогне за икономическото развитие и растежа, както и ще подобри конкурентоспособността на фирмите от трансграничния регион в международен мащаб.

Целеви групи: Проектът ще окаже устойчиво влияние върху благосъстоянието на населението в трансграничния регион, особено на уязвимите групи, от които е съставена работната сила за тази индустрия - жените и семействата с ниски доходи.